Optisoft Financial Management  OFM

    Tο Optisoft Financial Management είναι ένα εργαλείο  διαχείρισης  και προγραμματισμού των χρηματικών διαθεσίμων.
    

Χρησιμοποιεί 4 υποσυστήματα

1. Τραπεζικοί λογαριασμοί [Δάνεια-Πινάκια-Καταθέσεις] 

Διαχειρίζεται τις προβλέψεις και πραγματοποιηθέντα για :

Δάνεια

Πινάκια

Καταθετικοί Λογαριασµοί

 1. Αναλήψεις
 2. Δόσεις
 3. Τόκοι
 4. Έξοδα
 1. Χορήγηση
 2. Έξοδα
 3. Προμήθεια τράπεζας
 4. Υπόλοιπο πρός είσπραξη ποσό
 1. Εισπράξεις
 2. Πάγιες Εντολές

 

 

 

Τράπεζες

Δάνεια

Όλες οι τράπεζες και τα υποκαταστήµατά τους καταχωρηµένα. Καταγραφή και παρακολούθηση συµφωνιών τραπεζών. Έλεγχος πιστωτικού ορίου τραπεζών κατά όµιλο και συναλλασόµενο. Ορισµός ηµερών valeur ανά τύπο τράπεζας και είδος καταθετικού λογαριασµού.

Παρακολούθηση δανείων ταυτόχρονα σε βασικό & ξένο νόµισµα. Μαζική αλλαγή επιτοκίων δανείων. Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα και δάνειο. Υπολογισµός αποπληρωµής κεφαλαίου. Υπολογισµός τόκων δανείων. Κεφαλαιοποίηση ανεξόφλητων τόκων. Κινήσεις προβλέψεων µε δυνατότητα µαζικής οριστικοποίησης.

Πινάκια

Καταθετικοί λογαριασµοί

Είδη εξόδων πινακίων ανά τράπεζα. Εκτυπώσεις πινακίων στη µορφή των τραπεζών. Έλεγχος πλαφόν. Ιστορικό µη αποδεκτών αξιογράφων, τιµολογίων ανά τράπεζα και συναλλασόµενο. Μαζική επιβεβαίωση εισπράξεων αξιογράφων, τιµολογίων.

Παρακολούθηση ταυτόχρονα σε βασικό & ξένο νόµισµα.Μαζική αλλαγή επιτοκίων.Δυνατότητα κλιµακούµενου επιτοκίου καθώς & επιτοκίου συνδεόµενου µε διεθνή δείκτη (Euribor, EKT, κ.α.).Ιστορικότητα επιτοκίων κατά τράπεζα & λογαριασµό.Απόδοση τόκων.Διαχείριση λογαριασµών καταθέσεων εξυπηρέτησης δανείων µε αυτόµατη δηµιουργία εγγραφών.Είδη εξόδων ανά κωδικό κίνησης.Πάγιες εντολές.Υπερανάληψη (Overdraft).Κινήσεις προβλέψεων µε δυνατότητα µαζικής οριστικοποίησης.

Νοµίσµατα

Γενικά

Πολλαπλά νοµίσµατα.Ισοτιµίες νοµισµάτων.

Μαζική εισαγωγή ισοτιµιών µέσω internet.
Ιστορικότητα ισοτιµιών ανά νόµισµα.

Αργιολόγιο.Εισαγωγή συναλλασοµένων, αξιογράφων & τιµολογίων από excel.Αλλαγή εµφάνισης (γραµµατοσειρές, χρώµατα, σκηνικό) & Επιλογή γλώσσας.

Στατιστική ενηµέρωση

Ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο, έτος, προϋπολογιστικά ή απολογιστικά, κατά τράπεζα & είδος δανείου, για υπόλοιπα δανείων, εξόδων, τόκων, τόκων υπερηµερίας, επιβαρύνσεων και το σύνολο αυτών σε αξίες, ποσοστά & γραφικές παραστάσεις.Για ποσό κάλυψης, υπόλοιπο και % πιστωτικού ορίου (πλαφόν) ανά τράπεζα και είδος δανείου.Για πινάκια (υπόλοιπο από µη καταβολές, εισπραχθείσες επιταγές, άληκτες επιταγές, σε αξίες και ποσοστά, έξοδα πινακίου αναλυτικά και σύνολο).Για καταθετικούς λογαριασµούς ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος.Για την Συνολική Ετήσια Πραγµατική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.) για κάθε καταθετικό λογαριασµό.Συγκριτικός πίνακας Επιτοκίων ανά καταθετικό λογ/σµό.

2. Προϋπολογισμοί

Κατάρτιση πολλών σεναρίων προϋπολογισµών για την ίδια περίοδο. 

Αυτόµατη δηµιουργία σεναρίων µε συντελεστές αύξησης ή µείωσης από χρηµατικές ροές ή λογαριασµών γενικής λογιστικής.

Δυνατότητα επιλογής συγκεκριµένων οµάδων χρηµατικών ροών ή λογαριασµών κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού.

Αντιγραφή σχεδίου προϋπολογισµού µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.


3. Cash flow (χρηματικες ροες)

Έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των διοικητικών και οικονοµικών στελεχών της επιχείρησης,  για τα µελλοντικά διαθέσιµά της, αποτελώντας εργαλείο οικονοµικών και διοικητικών αποφάσεων για την βιωσιµότητα και την µέγιστη ανάπτυξή της.


1. Δημιουργία κινήσεων χρηµατικών ροών από:

Αγορές: δηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από κινήσεις προµηθευτών, βάσει του τρόπου πληρωµής και του είδους παραστατικού.

Πωλήσεις: δηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από κινήσεις πελατών, βάσει του τρόπου πληρωµής και του είδους παραστατικού.

Πωλήσεις λιανικής: δηµιουργία κινήσεων προβλέψεων στις χρηµατικές ροές, βάσει των δόσεων της πιστωτικής κάρτας.

Αξιόγραφα ή Πινάκια αξιογράφων: δηµιουργία κινήσεων προβλέψεων στις χρηµατικές ροές για πληρωµές ή εισπράξεις βάσει ηµεροµηνίας λήξης.

Γενική λογιστική: δηµιουργία και παρακολούθηση προϋπολογισµών, βάσει των οικο­νοµικών στοιχείων των λογαριασµών. Δηµιουργία κινήσεων στις χρηµατικές ροές, από λογιστικά άρθρα για δαπάνες που δεν καταχωρούνται στην εµπορική διαχείριση (Μισθοδοσία-Πάγια-Μικροδαπάνες) ή εξ ολοκλήρου παρακολούθηση χρηµατικών ροών από το κύκλωµα της λογιστικής, µε δυνατότητα δηµιουργίας προβλέψεων βάσει ηµεροµηνίας πληρωµής στο άρθρο.

 

 2. Αυτόµατη δηµιουργία κινήσεων χρηµατικών ροών σε βασικό και ξένο νόµισµα βάσει της τρέχουσας ισοτιµίας, πραγµατικών κινήσεων και προβλέψεων από τα κυκλώµατα του Bank Account Manager, βάσει καθορισµένων από τον χρήστη παραµέτρων.

Δανείων (Αναλήψεις, Δόσεις, Τόκοι, Έξοδα).

Καταθετικών λογαριασµών (Εισπράξεις, Τόκοι, Πάγιες Εντολές).

Πινάκια τραπεζών (χορήγηση, έξοδα, προµήθεια, υπόλοιπο πινακίων προς είσπραξη).

 

 3. Υπολογισµός διαθεσίµων επιχείρησης ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος.

 

 4. Ηµερολόγιο υποχρεώσεων ανά ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο & έτος.

 

 5. Αποτελέσµατα χρηµατικών ροών βάσει προβλέψεων και πραγµατοποιηθέντων ή µόνο πραγµατοποιηθέντων.

 

 6. Σύγκριση προβλέψεων και πραγµατοποιηθέντων.

 

 7. Οριστικοποίηση προβλέψεων µαζικά είτε µε επιλογή συγκεκριµένης κίνησης.

 

 8. Καταχώριση απευθείας κινήσεων στις χρηµατικές ροές.

 

 9. Διαβάθµιση των κινήσεων σε επίπεδα ελαστικότητας, για πληρωµές ή εισπράξεις, για διευκόλυνση του προγραµµατισµού σε ηµέρες δυσχέρειας.

 

10. Ιστορικότητα µεταβολής της αρχικής ηµεροµηνίας είσπραξης ή πληρωµής και υπολογισµός ηµερών καθυστέρησης.

 

4. Αριθμοδείκτες


Στην ενότητα των αριθµοδεικτών παρέχονται πληθώρα τυποποιηµένων αριθµοδεικτών τα αποτελέσµατα των οποίων εµφανίζονται άµεσα σε αριθµητική ή γραφική µορφή. Με την επιπλέον δυνατότητα επιλογής χρονικού διατήµατος & συγκεκριµένου τµήµατος της επιχείρησης, επιτυγχάνεται με απλό και εύκολο τρόπο ο προσδιορισμός της πραγµατικής οικονοµικής θέσης της επιχείρησης και η αποδοτικότητά της καθώς και των επί µέρους τµηµάτων της.

Still not enough? Δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη, πέραν των τυποποιηµένων Δεικτών που παρέχονται, να δηµιουργήσει πρόσθετους µε τη βοήθεια ειδικού εργαλείου που περιλαµβάνεται στην εφαρµογή χωρίς δυσκολία και χωρίς κανένα περιορισµό.

 

 

Ρευστότητας

Δραστηριότητας

Αποδοτικότητας

• Γενικής ρευστότητας

• Ειδικής ρευστότητας

• Ταµειακής ρευστότητας

• Αµυντικού Χρονικού διαστήµατος

• Ταχύτητας εισπράξεων απαιτήσεων

• Προβλέψεων για ζηµιές προς απαιτήσεις

• Ταχύτητας βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

• Ταχύτητας βραχυχρόνιων υποχρεώσεων

• Πληρωτέων λογαριασµών προς αποθέµατα

• Απαιτήσεων προς πληρωτέους λογαριασµούς προµηθευτών

• Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων

• Ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης

• Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού

• Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων

• Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων

• Μικτού περιθωρίου ή µικτού κέρδους

• Ποσοστό µικτού κέρδους ή µικτού περιθωρίου

• Κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις

• Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους

• Αποδοτικότητας συνολικών Κεφαλαίων

• Αποδοτικότητας ενεργητικού

• Συνδυασµένος αποδοτικότητας ενεργητικού

• Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων

• Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Εξίσωση Du Pont)

• Οικονοµικής µοχλεύσεως

Δαπανών Λειτουργίας

Διάρθρωσης κεφαλαίων & βιωσιµότητας

Επενδύσεων

• Δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πάγια

• Δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πωλήσεις

• Αποσβέσεων Παγίων

• Αποσβέσεων Προς καθαρές Πωλήσεις

• Λειτουργικών εξόδων

• Εξόδων λειτουργίας προς Πωλήσεις

• Καθαρών κερδών προς αµοιβές απασχολούµενων

• Αµοιβών προς µέσο όρο απασχολούµενων

• Καλύψεων επενδύσεων

• Ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά

• Ιδίων προς ξένα κεφάλαια

• Ιδίων κεφαλαίων προς πάγια

• Kυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις

• Παγίων προς µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

• Καλύψεως τόκων

• Καλύψεως χρηµατοοικονοµικών εξόδων

• Τρέχουσας µερισµατική απόδοση

• Ποσοστού διανεµόµενων

• Μερισµατική απόδοση ιδίων κεφαλαίων Καλύψεως καταβαλλόµενων µερισµάτων

• Εσωτερικής αξία µετοχής

• Λόγου Τρέχουσας χρηµατιστηριακής αξίας προς εσωτερική αξία µετοχής

• Λόγου Τιµής προς κέρδη ανά µετοχή

• Ταµειακής ροής (cash flow)

• Αποδόσεων σε Ταµειακή ροή

• Ποσοστού αυτοχρηµατοδοτήσεως

• Διάρκειας εξοφλήσεως επενδύσεων

 

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ OFM????

Για την επιχείρηση

 • τον σωστό και υγιή σχεδιασμό των χρηματικών διαθεσίμων
 • αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων
 • εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου

Για συνεργάτες

 • την ενημέρωση τραπεζών, προμηθευτών, μετόχων, για τον τρόπο διαχείρισης  των χρηματικών διαθεσίμων
 • την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης
 • ικανότητα μετατροπής κερδών σε μετρητά
 • ικανότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

 

Tο OFM έχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα E.R.P. της αγοράς για την αυτόματη άντληση στοιχείων (από : πελάτες, προμηθευτές, αξιόγραφα, τρόπους πληρωμής, Λογαριασμούς γενικής λογιστικής, άρθρα λογιστικής, δόσεις πιστωτικών καρτών , παραγγελίες αγορών/πωλήσεων, τιμολόγια αγορών/πωλήσεων , τιμολόγια εξόδων ).

 

Demo προγράμματος

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Δείτε ακόμη...
 Downloads